Ügyfélfogadási szünet 2022 december 27-30.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

  1. december 27-től (kedd) – 2022. december 30-ig (péntek)

a Mikei Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadása szünetel!

Anyakönyvvezető elérhetősége haláleset anyakönyvezése esetén: 06 70/334-4940

Első ügyfélfogadási nap: 2023. január 2.

Megértésüket köszönjük!

Tisztelettel: Dr. Barka Tamás jegyző

Tájékoztatás a helyi adókról szóló rendelet módosításáról

Mike Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi területén – határozatlan időre szólóan – az alábbi helyi adót vezeti be: helyi iparűzési adó

A Mike Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (XI.16.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 11/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

3. Helyi iparűzési adó

5.§ (1) Adóköteles Mike község illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

(2) Az adó alanya a vállalkozó.

(3) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségében végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

(4) A vállalkozó iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

6.§ (1) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.

7.§ Az adó alapját a Htv. 39. §, 39/A. § és a 39/B. § alapján kell megállapítani.

8.§ Az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.

9.§ Az adóelőleg megállapítására és az adó megfizetésére a Htv. 41. § és a 42. §-aiban foglaltak az irányadóak.

10.§ (1) Adómentes az a vállalkozó, amelynek a Htv. 39. § (1) bekezdése vagy 39/A. §-a vagy 39/B. §-a alapján számított, vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a háziorvos, védőnő vállalkozót adómentesség illeti meg, ha vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Hőségriasztás 2022. augusztus 04. (csütörtök) 00.00 órától 2022. augusztus 06. (szombat) 24.00 óráig

Tájékoztatom, hogy az Országos Meteorológia Szolgálat előrejelzési adatai, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ – összes tényező számbavétele alapján készített – szakmai ajánlását figyelembe véve – az ország egész területére vonatkozóan

az országos tisztifőorvos2022. augusztus 04. (csütörtök) 00.00 órától 2022. augusztus 06. (szombat) 24. 00 óráigIII. fokú hőségriasztástrendelt el.

Közigazgatási szünet 2022. augusztus 15-től (hétfő) – 2022. augusztus 19-ig (péntek)

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy közigazgatási szünet lesz

2022 augusztus 15-től (hétfő) – 2022. augusztus 19-ig (péntek)

Ügyelet: minden nap 09:00-től 10:00-ig
Ügyeletes elérhetősége: 06 82/721-229

Anyakönyvvezető elérhetősége: 0620/851-1434

A Mikei Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadása szünetel.

Megértésüket köszönjük!

Tisztelettel: Dr. Barka Tamás jegyző

2022. július 20. (szerda) 00.00 órától 2022. július 23. (szombat) 24.00 óráig III. fokú hőségriasztás

Tájékoztatom, hogy az Országos Meteorológia Szolgálat előrejelzési adatai, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ – összes tényező számbavétele alapján készített – szakmai ajánlását figyelembe véve – az ország egész területére vonatkozóan

az országos tisztifőorvos

2022 július 20. (szerda) 00.00 órától 2022. július 23. (szombat) 24.00 óráig

III. fokú hőségriasztást

rendelt el.

Hőségriasztás 2022. június 27. hétfő – 2022. június 30. csütörtökig

Tájékoztatom, hogy az Országos Meteorológia Szolgálat előrejelzési adatai, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ – összes tényező számbavétele alapján készített – szakmai ajánlását figyelembe véve – az ország egész területére vonatkozóan

az országos tisztifőorvos 2022. június 27. (hétfő) 00.00 órától 2022. június 30. (csütörtök) 24. 00 óráig III. fokú hőségriasztást rendelt el.

Lomtalanítás Mikében 2022.06.15

A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. képviseletében ismételten tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a közszolgáltatás keretein belül évi egy alkalommal történő lomtalanítást szervez.

Társaságunk felhívja szíves figyelmüket, hogy az érvényes törvényi szabályozás értelmében csak a lakosságtól eredő lomhulladék szállítása minősül közszolgáltatásnak. A gazdálkodó szervezetek, illetve költségvetési szervek a közterületi lomtalanításban részvételre, illetve a közszolgáltatás körébe tartozó házhoz menő lomtalanítás igénybevételére nem jogosultak, egyedi megrendelés alapján szükséges gondoskodniuk a lomhulladék elszállításról, kezelésről.

Lomtalanítás 2022.06.15

Kérjük, hogy a lomokat kizárólag a megjelölt napon reggel 5:00 óráig helyezzék ki az ingatlanok elé, közterületre a hulladéktároló edény szokásos helye mellé, a forgalmat nem akadályozó módon.

A lomtalanítás során, az ingatlanokon keletkező olyan nagyméretű, szilárd hulladékok kerülnek elszállításra, amelyek a rendszeres elszállítások alkalmával nem férnek el a rendszeresített gyűjtőedényben. Ezek pl. kidobásra szánt háztartási berendezések, használati tárgyak, feleslegessé vált bútorok, konyhai felszerelések, nagy dobozok, szőnyegek, karnisok, függönyök, stb.

A lomtalanítási napon NE TEGYENEK KI: elektronikai hulladékot (pl.: hűtőt, TV, mikró, mosógép, stb.), építési hulladékot (pl.: törmelék, WC-csésze, mosdókagyló, ajtó, ablak, ablaküveg, stb.) autóbontásból származó hulladékot (pl.: gumiabroncs, szélvédő, lökhárító, kárpit, alkatrészek, stb.), zöldhulladékot, kommunális, szelektív és üveghulladékot, valamint veszélyes anyagokat (pl.: növényvédő szerek, olajos kannák, elemek, akkumulátor, festékek, vegyszerek, valamint ezek kiürült göngyölegét, stb.)!

A begyűjtőjárat adott utcában történő elhaladását követően kihelyezett, illetve a lomtalanítás során a nem megfelelőség miatt el nem szállított hulladékok elszállíttatása, ártalmatlaníttatása az ingatlantulajdonos kötelessége és felelőssége.

Lomhulladék és a lomtalanítás során ki nem helyezhető hulladékok lakossági mennyiségben egész évben ingyenesen leadhatóak a lakossági hulladékudvarokban:

Kaposvári Újrahasználati Központunkban a lakosságnak lehetősége van elektronikai és ruházati cikkek, könyvek kivételével a hibátlan, eredeti funkciójukat betöltő használati tárgyak ingyenes leadására és jelképes összegért történő megvásárlására. Bővebb információért keressék fel honlapunkat: www.khg.hu

  • Kaposvári Hulladékudvar és Kaposvári Újrahasználati Központ a Kaposvári Komplex Hulladékkezelő Központ szomszédságában, a 610-es úton a taszári körforgalom előtt.

Nyitvatartása: kedd, csütörtök, péntek, szombat: 8-tól 12 óráig, szerda: 8-tól 19 óráig.

  • Nagybajomi Hulladékudvar a 6619-es számú Kutas felé vezető út mellett.

Nyitvatartása: szerda: 8-tól 19 óráig, péntek: 8-tól 13 óráig, szombat: 8-tól 12 óráig.

  • Hőgyészi Hulladékudvar a 63127. számú Kalaznó felé vezető út mellett.

Nyitvatartása: kedd, csütörtök, péntek, szombat: 8-tól 12 óráig, szerda: 8-tól 19 óráig.