Hencse Község Önkormányzata

Hencse Község Önkormányzata

Hencse

Helytörténet:
Hencse történetéről 1402-ből származik az első írásos adat, amikor Henche alakban említette egy oklevél. Abban az időben a szomszédos Hedrehely mezővároshoz tartozott, melynek itt volt a vámhelye. A török hódoltságot követően jelentős fejlődésről adnak hírt a krónikák, a falunak a XVIII. századtól az Erdődy, a Czindery, a Mérey és a Márffy családok voltak a birtokosai. 1799-ből származik az történet, amely szerint Csokonai Vitéz Mihály Hencsén is járt somogyi barangolása közepette. A krónika szerint így szólt pohárköszöntője:

Hencse, Hencse, mily szerencse
Hogy magadnak van papod.
Idvességed, boldogságod
Így magadban megkapod!

A huszadik század elejére a település lakóinak száma elérte azezret, a falu társadalmában számottevő volt az iparosok aránya.1920-ban Hencsének volt iskolája, működött egy könyvtára éscivil szerveződésként jött létre a dalegylet és az ifjúsági kör. A II. világháború után a Márffy birtok egy részétfelosztották a cselédség között, minden házaspár 6 holdatkapott. A birtok gyümölcsösei az 50-es évektől a Bárdibükk iÁllami Gazdaság tulajdonába kerültek. A földosztás komoly előrelépésnek számított, hamarosan új utcát nyitottak, négytantermesre bővítették a iskolát, művelődési ház épült ésbevezették a villanyt. Az első termelőszövetkezet 1952-benalakult, de négy év után feloszlott. A következő 1958-ban jött létre, majd a hetvenes években egyesült a kadarkúti tsz-szel. A rendszerváltás után néhányan magángazdálkodásba kezdtek, akörnyező földek egy részén pedig egy osztrák érdekeltségűmezőgazdasági vállalkozás működik. A XX. század utolsóévtizede újabb lendületet mutat a aluban, elkészült az orvosi rendelő, a római katolikus közösség új templom építésébefogott, a golfpálya pedig sok érdeklődőt vonzott a faluba. Sajnosazonban ez a vállalkozás is csődbe ment, így a falu egyetlen kitörési pontja is megszűnt.2009-ig Kadarkúttal alkotott közös Hivatalt, majd ezt követőenMike és Kőkút településekkel alakított Körjegyzőséget,illetve 2013-tól Hedrehely és Visnye községek csatlakozásával létrejött a Mikei Közös Hivatal. A hivatali ügyintézés helybentörténik, heti két nap.